Book Cover: Andrzej Widota - Pop goes the world. The linguistic picture of popular culture in Andy Warhol s
Editions:Oprawa miękka (English)
ISBN: 978-83-947623-0-8
Pages: 147

Publikacja poświęcona jest analizie modelu kultury popularnej, opartej na dziełach pisanych Andy'ego Warhola. Analizy dokonano w oparciu o metodologię badania językowego obrazu świata sformułowaną przez J. Bartmińskiego i jego współpracowników z lubelskiej szkoły etnolingwistycznej. Punktem wyjścia i kluczem do analizy językowego obrazu świata amerykańskiego artysty jest metafora konceptualna pop is religion, która wynika z tradycyjnej opozycji sacrum-profanum i stanowi podstawę wielu innych opozycji, jak na przykład chaos-kosmos, natura-kultura czy doczesność-nadrzeczywistość. Podejście do kultury popularnej jako religii pomaga w uchwyceniu istoty kluczowych pojęć świata Warhola: pieniądze są tu Bogiem, sam Warhol - papieżem, gwiazdy popkultury - świętymi. sztuka oraz mass media pełnią rolę podobną do prawosławnego Ikonostasu, czyli stanowią granicę pomiędzy sacrum a profanum, granicę, która oddziela oba światy, ale i umożliwia mediację między nimi. Dotyczy to, oczywiście także sztuki Warhola, którego osobowość (i jego rola w świecie popkultury) ma charakter dynamiczny - czasem jest on świadkiem sacrum, czyli świata gwiazd, niedostępnego dla szarego człowieka, czasem wizjonerem, który jest w stanie wynieść przedmioty codziennego użytku, takie jak puszka zupy Campbell czy Cola-Coli do rangi sacrum. Warhol jest jednak ledwie papieżem popkultury. Rola Boga zarezerwowana jest dla pieniędzy, a w szczególności dolara amerykańskiego. Argumentacja autora książki jest tu trafna i przekonująca, a rekonstrukcja językowego obrazu popkultury jest oryginalna i spójna. (Z recenzji)