Book Cover: Jacek Molęda - A comparative study of phonological adaptations of anglicisms in Czech and in Polish since the 1990s
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-58-4
Pages: 251

Praca niewątpliwie ma szereg cech nowatorskich, odważnie podważa ogólnie przyjęte, często nazbyt pochopnie, jak się wydaje po analizie wniosków przedstawionych przez autora, aksjomatyczne tezy dotyczące głównych cech charakterystycznych procesów adaptacji fonologicznej zapożyczeń. Rozwiązania proponowane przez autora na podstawie przeprowadzonych analiz, choć niekoniecznie zbieżne z dotychczasowymi ustaleniami, brzmią w świetle przedstawionych materiałów, nader przekonująco i zdają się stanowić istotny wkład w badania nad procesami adaptacyjnymi zapożyczeń. (Z recenzji)