Book Cover: Dariusz Chojecki - Moneta rzymska na ziemi raciborskiej
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-75-1
Pages: 119

Jestem zdecydowanym zwolennikiem publikowania opracowań dotyczących różnych kwestii regionalnych, związanych z historią "małych ojczyzn". Tego typu prace przybliżają mieszkańcom dawnej okolicy wiedzę na temat miejsca ich zamieszkania czy pochodzenia. Stanowią one jednocześni cegiełkę do budowania szerszych syntez historycznych. W przypadku niezwykle złożonych i nadzwyczaj barwnych dziejów Śląska opracowania takie posiadają szczególne znaczenie. Nie inaczej oceniam książkę Pana Doktora Dariusza Chojeckiego. Po pierwsze - dotyczy ona odległej w czasie starożytności rzymskiej, przekonując Czytelnika, iż dzieje Śląska to nie tylko okres industrialny, niejako "przytłaczający" epoki wcześniejsze. Po wtóre - praca ma charakter materiałowy, ujawniając i w swoim zakresie gruntownie analizując źródła, które, z natury rzeczy, zostały potraktowane w szerszej literaturze przedmiotu znacznie bardziej ogólnikowo, czasem błędnie, względnie nie zostały ujęte wcale. Mam w tym momencie osobistą satysfakcję, zrealizowany został bowiem w ten sposób postulat, który lansowałem przed przeszło dekadą (W.K. "Napływ monet rzymskich na obszar Śląska..., s. 24). Wreszcie po trzecie - rzecz dotyczy niezwykle ważnego terenu "światła Bramy Morawskiej", poprzez którą płynęły w czasach rzymskich między innymi monety. Ziemia raciborska sąsiaduje przy tym z ogromnie ważnym z tego punktu widzenia powiatem głubczyckim. Warto przy okazji zauważyć i zaakceptować potrzebę nowoczesnego i gruntownego przeanalizowania materiału archeologicznego z tamtego terenu. (Z recenzji)