Book Cover: Red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek - Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2012
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-65-2
Pages: 398

Publikacja stanowi pokłosie trzeciej edycji międzynarodowego przedsięwzięcia realizowanego przez Biuro Parlamentarne Prof. dra hab. inż. Jerzego Buzka dra h.c. multiplex – posła do Parlamentu Europejskiego, we współpracy z Narodową Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, Kołem Naukowym Doktorantów Nauk o Polityce Uniwersytetu Opolskiego i Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie. Projekt był realizowany w terminie od 1 kwietnia do 20 grudnia 2012 roku, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. To już cykliczne przedsięwzięcie, zatacza coraz szersze kręgi i zdobywa popularność także wśród studentów studiujących w innych krajach Europy, stąd też w trzeciej edycji organizatorzy przyjęli artykuły napisane także w języku angielskim, przez studentów polskich studiujących na zagranicznych uczelniach. Zatem trzecia edycja jest kompilacją najlepszych nadesłanych prac w trzech językach (polskim, ukraińskim i angielskim). W konkursie „Debiut naukowy 2012” wzięło udział prawie pięćdziesięciu studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z dwudziestu pięciu polskich uczelni (w tym: z siedemnastu uniwersytetów, trzech politechnik, trzech szkół wyższych, dwóch akademii) oraz ze szkockiego  Uniwersytetu of Edinburgh.