Book Cover: Stanislav J. Kavka - The English Verb
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-38-6
Pages: 134

W odróżnieniu od wielu podręczników akademickich The English Verb nie skupia się tylko na analizie teoretycznej kategorii czasownika, ale przede wszystkim umiejętnie łączy tę analizę z ćwiczeniami praktycznymi, potwierdzając tym samym prawdę, iż rzetelna praktyczna znajomość języka obcego winna być zawsze oparta na solidnych podstawach teoretycznych. Podręcznik wydaje się być przeznaczony zarówno dla tych studentów, których wiedza o czasowniku angielskim nie jest jeszcze w pełni ugruntowana, jak i tych, którzy mimo swojej biegłości językowej, nie opanowali do końca odpowiedniego aparatu pojęciowego, niezbędnego do analizy zjawisk językowych. W obu przypadkach, The English Verb jest idealnym narzędziem pozwalającym na pełne usystematyzowanie wiedzy o czasowniku angielskim i przełożenie jej na umiejętności praktyczne. (Z recenzji)