Book Cover: Red. nauk. Renata Stefańska-Klar - Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Uwarunkowania psychologiczno-społeczne
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-37-9
Pages: 210

Można powiedzieć, że książka pt. „Komunikowanie się a jakość życia człowieka” przeciera ślady w kierunku połączenia obu tych obszarów badań, jakże istotnych dla życia jednostek i grup, a także praktyki społecznej we wszystkich ważnych dla człowieka dziedzinach jego życia. Fakt, że powstała ona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, świadczy bardzo pozytywnie o niej, jako ośrodku międzynarodowej wymiany myśli, a także o jej poziomie, zważywszy na to, że reprezentuje ją w recenzowanej książce aż 13 autorów. Książka niniejsza stanowi część większej całości, poświęconej rozważaniom nad dwustronną rolą komunikacji i psychospołecznego dobrostanu ludzi w różnym wieku i w różnych sytuacjach psychospołecznych. Stanowi efekt badań i refleksji interdyscyplinarnego a zarazem międzynarodowego grona autorów. Stanowi zatem pretekst do interesującej i ważnej wymiany myśli nad jednymi z najważniejszych zagadnień, skupiających uwagę badaczy i praktyków życia społecznego na całym świecie – zagadnienia społecznych i indywidualnych uwarunkowań jakości ludzkiego życia. Książka została podzielona na pięć logicznych części, odpowiadających psychologiczno-pedagogicznym aspektom komunikowania się, traktowanego jako pole lub współzmienna w powstawaniu subiektywnego, ale również i obiektywnego dobrostanu człowieka w biegu jego całego życia. Prace o charakterze teoretycznym prezentują wysoki poziom wiedzy i refleksji nad tytułowym problemem, co jest znaczące w świetle faktu, iż problematyka komunikacji oraz problematyka jakości życia stanowią w psychologii, lecz także i w pedagogice odrębne obszary badań i rozważań, toteż brakuje tu gotowych rozwiązań i modeli wyjaśniających, które trzeba dopiero wypracowywać. (Z recenzji)