Book Cover: Red. nauk. Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk - Obraz i dylematy zawodu nauczyciela
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-951494-2-9
Pages: 151

Jubileusz 70-lecia kształcenia nauczycieli w Raciborzu, w które od 1992 roku wpisuje się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w tym mieście, to doniosłe wydarzenie w historii oświaty tego regionu, a upamiętnienie go w formie publikacji naukowej wpisuje się w dobrą akademicką tradycję. Autorzy zaprezentowanych w pracy tekstów dzielą się wynikami swoich badań skoncentrowanych zarówno wokół problemów zawodu nauczyciela oraz wyzwań, jakie przed nimi stawia rzeczywistość współczesna jak i uwarunkowań procesu kształcenia analizowanych w kontekście nauczycielskich zasobów i kompetencji. Teksty są wartościowe poznawczo i zapewne sprowokują Czytelnika do refleksji nad nauczycielską profesją, osobą nauczyciela i rolą nauczycielskich kompetencji w procesie kształcenia. (Z recenzji)