Book Cover: Red. nauk. Gabriela Kapica - Współczesne konteksty dzieciństwa
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 83-60730-00-8
Pages: 248

Reformowanie oświaty objęło głównie zagadnienia formalno-organizacyjne. Dziecko - główny przedmiot wychowania, nauczania, kształcenia - zostało przesunięte na dalszy plan. Autorzy omawianego opracowania zmieniają optyk, uznają dziecko za najważniejszy i pierwszoplanowy komponent całych przedsięwzięć reformatorskich i działań edukacyjnych. Wielu z nich nawiązuje do znanych pedagogicznych ustaleń, a równocześnie ukazuje zagadnienia nowe, przeorientowujące stale obecną przedmiotową wiedzę pedagogiczną na podmiotową, fenomenologiczną. Ujmując inaczej, próbują nawiązywać do tradycji pedagogicznej, a równocześnie ją unowocześniać. Próba zmiany optyki edukacyjnej jest najbardziej znaczącym walorem recenzowanej pracy. Publikacja ma również walory praktyczne. Artykuły są oparte na przekonaniu, wyprowadzonym z teorii, z własnych doświadczeń, a niejednokrotnie i badań, że współczesne dziecko jest chłonne poznawczo, wrażliwe emocjonalnie, bardzo aktywne w kontaktach z otoczeniem. Doświadczenia i przekonania Autorów mogą zachęcić innych nauczycieli do stałego poznawania dziecka oraz do analizy własnych pedagogicznych oddziaływań. (Z recenzji)