Book Cover: Emilia Wojtczak - Niemieckie i rosyjskie rzeczowniki w minimum leksykalnym. Kontrastywne badania semantyczne
Editions:Oprawa miękka
ISBN: ISBN 978-83-926152-5-5
Pages: 224

Niniejsza praca zawiera semantyczną analizę porównawczą rzeczownika niemieckiego i rosyjskiego w zakresie minimum leksykalnego. Celem jest dostarczenie materiału i wskazówek praktykom - nauczycielom i wykładowcom języków niemieckiego i rosyjskiego, autorom podręczników do nauki tych języków, jak również studentom zainteresowanym skutecznym i prawidłowym opanowaniem danego języka. (Ze wstępu)

Published:
Publisher: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Editors:
Genres:
Tags: