Book Cover: Red. nauk. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek - Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. T.1
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-62-1
Pages: 407

Ramy problemowe zakreślone powyższym tytułem recenzowanej pozycji są bardzo szerokie, ogniskują w sobie praktycznie biorąc całokształt zagadnień związanych ze współczesnym gospodarowaniem i jego kontekstami - od problematyki edukacyjnej , poprzez etyczny wymiar poszczególnych sfer zarządzania, kulturowe i religijne uwarunkowania biznesu - po standardy odpowiedzialności i programy etyczne organizacji. Nic dziwnego, że konferencji , której plonem jest zbiór publikowanych prac postawiono jako cel nadrzędny integrację środowisk , organizacji i firm traktujących problematykę odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu z należną jej rangą. Integralność środowiskowa ( autorzy zagraniczni i polscy) oraz metodologiczna ( interdyscyplinarny charakter prac badawczych i prezentacji) zostały osiągnięte i jawią się ewidentnie. Opublikowanie tomu z całą pewnością, ze względu na jego wartość poznawczą, na poziomie aktywnego czytelnika, efekt ten wzmocni dzięki możliwości dokonywania nowych syntez przez nowych czytelników opublikowanego tomu. (Z recenzji)