Book Cover: Gabriela Kryk - Kompetencje obcojęzyczne młodszych uczniów
Editions:Oprawa miękka
ISBN: 978-83-60730-51-5
Pages: 87

Z wielkim zainteresowaniem przyjąłem propozycję sporządzenia recenzji wydawniczej dzieła powstałego na – jeszcze – elementarnych rubieżach pracy naukowej, a mianowicie w studenckim ruchu naukowym. Ruch ten jest bowiem nie tylko obszarem zapełnianym przez najmłodszą reprezentację społeczności akademickich – studentów. Jest przede wszystkim poligonem celowej próby wdrażania studentów do przyszłych ról uczonych projektujących i realizujących projekty badawcze. (…) Obszerna problematyka poddana badaniom przynosi interesujący materiał empiryczny, nad treścią którego mogą się pochylić także nauczyciele praktycy i rodzice uczniów. (…) Praca, jeśli zostanie opublikowana, zacznie pełnić jeszcze jedną, społecznie ważną funkcję podkreślającą sens aktywności studentów w ruchu naukowym. Czynne bowiem uczestniczenie w projektowaniu badań naukowych, organizowaniu i realizowaniu procesu badawczego oraz ilościowo – jakościowej analizie jego wyników znacznie ułatwi pedagogicznej młodzieży przygotowanie własnych prac dyplomowych. Podkreślić wypada także wartość przedmowy autorstwa redaktor dzieła, dr Gabrieli Kryk – młodego stażem naukowca, ale doświadczonego, wysokiej klasy nauczyciela – praktyka w dziedzinie edukacji elementarnej. Wykracza ona swoją treścią poza wąsko pragmatyczny zwyczaj prezentacji zawartości książki. Przywołując współczesną sytuację edukacyjną będącą następstwem dzieła J. Delorsa w Europie - i w Polsce – podkreśla konieczność przygotowywania „nowych” specjalistów do pracy z dziećmi. Muszą się oni charakteryzować wysokim poziomem znawstwa pedagogicznego i glottodydaktycznego. Jak się okazuje w tej dziedzinie swojego miejsca szuka także studencki ruch naukowy. (Z recenzji)