Book Cover: Red. nauk. Daniel Vogel - Margins and peripheries. Studies in culture and language
Editions:Oprawa miękka (English)
ISBN: 978-83-60730-74-4
Pages: 111

Na publikowany tom składa się zestaw interesujących artykułów literaturoznawczych i kulturoznawczych. Tematycznie przeważają studia poświęcone literaturze XX-wiecznej, a wśród nich poezji irlandzkiej (Austin Clarke), dramatowi amerykańskiemu (Archibald MacLeish i Neil Simon) oraz prozie postkolonialnej (Ruth Prawer Jhabvala). Wyjątkiem od analizowanej tu literatury anglojęzycznej jest tekst omawiający rozwój polskiej fikcji spekulatywnej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Do artykułów kulturoznawczych należy studium Shortbusa jako przestrzeni heterotopicznej, wolnej od hegemonii heteroseksualnego i monogamicznego społeczeństwa (chodzi tu o obsypany nagrodami obraz filmowy wykreowany w 2006 r. przez Johna Camerona Mitchella), a także tekst przybliżający pojęcie świętości w ujęciu kulturowym i zestawiający postaci dwóch świętych z wieków XV i XIX (odpowiednio: Joanny d’Arc i Mary MacKillop). Wspomniane artykuły zasługują na lekturę, gdyż wykraczają tematycznie poza utarte ramy programowe studiów filologicznych (głównie anglistycznych), mają ponadto charakter rzetelnych opracowań naukowych. (Z recenzji)