Book Cover: Adam Musioł - Information Technology in the Teaching Process. Perspectives for Education
Editions:Oprawa miękka (English)
ISBN: 978-83-60730-54-6
Pages: 133

Publikacja jest przeglądem zagadnień dotyczących Technologii Informacyjnej w kształceniu, mogących mieć wpływ na ilość i jakość przekazywanej wiedzy. Stwarza to okazję do podsumowania dotychczasowych działań szkoły w zakresie wykorzystywania przez nauczycieli TI w procesie dydaktycznym. (Z recenzji)